+420 604 784 612 vobr(zavináč)imetr.cz

Naše služby

 • Veškeré inženýrské služby (stavební ohlášení, stavební povolení, komunikace s úřady, atd.)
 • Konzultace stavebního záměru
 • Zajištění projektové dokumentace (zajištění projektování pozemních staveb, hal a instalací (všechny stupně PD od studie po prováděcí dokumentaci))
 • Zajištění výběrového řízení na dodavatele díla(- vypsání (uspořádání) výběrového řízení: následné zpracování předložených nabídek a doporučení realizační firmy pro vaši zakázku)
 • Vyřízení stavebního povolení nebo ohlášení stavby
 • Spolupráce při přípravě smlouvy o dílo
 • Příprava předávacího protokolu staveniště
 • Předání staveniště dodavateli
 • Pořádání kontrolních dnů
 • Kontrola dodržování ISO certifikátů
 • Denní kontrola kvality a vhodnosti stavebních prací
 • Denní kontrola souladu prováděných prací se smluvní výkresovou dokumentací a specifikacemi
 • Denní dodržování časového plánu
 • Vyžadování technologických postupů a jejich dodržování
 • Denní kontrola zápisů do Stavebního deníku a zápisy do deníku
 • Vyžadování kontrolních zkušebních plánů
 • Kontrola všech zakrývaných konstrukcí a materiálů
 • Soupis vad a nedodělků díla
 • Příprava předávacího protokolu stavby
 • Dohled nad odstraňováním vad a nedodělků
 • Řízení a koordinace staveb (hlavní stavbyvedoucí, harmonogram výstavby)
 • Dodavatelské služby ve stavebnictví (zprostředkování obchodu a služeb)
 • Zpracování cenových nabídek
 • Nepřetržitý tlak na úspory investora
 • Důsledné dodržování termínů
 • Důraz na kvalitu práce